חישוב קיר תומך עפר

קיר תומך הוא קיר שלרוב בא להתמודד עם הבדלי מפלסים. הבדלי המפלסים נובעים או עקב חפירה במפלס הקרקע לטובת קומת המרתף או עקב הבדלי גבהים בין אזורים שונים בקומת הקרקע לדוגמה- שביל גישה לבית שהוא במפלס נמוך ממפלס הגינה.

לאחר שהבנו את הסיבות להבדלי הגבהים והסיבות שגורמות להם אנסה להסביר מהי הגישה לתכנון אותם אלמנטים אשר יתמודדו עם לחץ הקרקע מהמפלס הגובה יותר.

ממש כמו שאנו מגדירים סמכים בתקרה טיפוסית לפני שאנחנו מחשבים אותה גם כאן יש צרוך בקביעת הסמכים של הקיר תומך עפר לפני חישובו.

צירפתי פה את 3 הסכמות הכי נפוצות :

הסבר הסכמות

1)קיר קונזולי (זיז) – זהו קיר שבדומה לקיר דיפון מקבל לחץ קרקע מצד אחד והסמך היחיד שלו הוא בתחתית הקיר. קירות אלא הם מורכבים יותר מכיון שעל מנת ליצור ריתום בחלקו התחתון יש לוודא סידור הברזל והאנלמט בצורה נכונה.

2) קיר רתום –פרקי – בכל הנוגע לקירות בבתים צמודי קרקע הסכמה הזאת לא ממש נפוצה מכיוון שאין בה צורך וכל עבודות הברזלנות לקבלת הריתום בחלקו התחתון של הקיר מיותרת. סכמה זו נפוצה מאוד בחישוב קירות דיפון לחניונים מכיון שבשלב ראשון של העבודה כאשר רק חופרים את הבור הסכמה היא סכמה מספר 1 אבל לאחר ביצוע רצפת קומת הקרקע בחלקו העליון של הקיר נוצר סמך (רצפת קומת הקרקע מהווה סמך לקיר).

3)קיר פרקי-פרקי- זוהי הסכמה הכי נפוצה לחישוב קירות מרתף  בבתים צמודי קרקע. רצפת המרתף מהווה סמך בתחתית הקיר וקומת הקרקע מהווה סמך בחלקו העליון.

חישוב המומנטים שפועלים על הקיר

תחילה יש להבין את דרך פעולת העומס על הקיר. עומס הקרקע הוא עומס שתלוי בעומד ( ממש כמו מים). כלומר ככל שנרד עמוק יותר העומס ילך ויגדל באופן לינארי. כמובן שעומס הגדול ביותר פועל בתחית הקיר כיוון שזוהי הנקודה הנמוכה ביותר בכל הקיר. צורת עומס הקרקע היא עומס משולשי . כך נראת סכמת העומס על הקיר:

הנעלם היחיד שנשאר לנו לחשב בסכמה הוא הכוח P1 שמבטא את הכוח הגדול ביותר שפועל על הקיר מלחץ הקרקע.

הערה חשובה: 1)בחישוב קירות דיפון חפירה לחניונים יש להוסיף עומס נייד כפי שמגדיר התקן דבר שאני לא לוקח בחשבון כאן .2) נקודת ההנחה היא שהכוח במפלס הקרקע הוא אפס. יש לוודא שבאמת אין שום כוח אחר שפועל בנקודה זה או בכל נקודה אחר לאורך הקיר- במידה ויש נצרתך להוסיך גם אותו לחישוב.

לא רשמתי את המשקל סגולי של הקרקע בתור מספר מכיוון שיכולים להיות הבדלים בין סוגי קרקע שונים ויש להתייחס לכל בהתאם לדו"ח הקרקע של המבנה. לרבו נתייחס למשקל סוגלי של קרקע כ-  t/m3] 1.8]  (יש כאלה שמעגלים את זה ל-2).

דבר נוסף הוא המקדמים של העומסים  (ממש כמו בחישוב מומנטים בתקרה) שאותם יש  להוסיף לחישוב העומס.

לאחר שקבענו את הכל כל מה שנשאר הוא לבצע חישוב מומנטים בעזרת כל תוכנת מחשב  או לבצע חישוב ידני ולקבוע את הברזל בקיר בהתאם לכוחות המתפתחים.

סיכום שלבי החישוב

  • קביעת סכמת הקיר והגדרת סמכים.
  • חישוב עומסים שפועלים על הקרקע .
  • חישוב המומנטים והכוחות המתפתחים בקיר.
  • קביעת הזיון בקיר.

אהבתם את הכתבה? פרגנו לנו בלייק בעמוד הפייסבוק של האתר! 

לכל הכתבות בנושא פרויקט גמר למהנדסים והנדסאי בניין לחץ כאן>>

לצפייה בחינם בסדרה של 3 סרטונים בנושא תכנון תקרה בקומה טיפוסית לצפיה לחץ כאן.