חישוב עובי תקרה חד כיוונית

תקרה מיקשית חד כיוונית הינה תקרה נפוצה מאוד גם בבנייני מגורים רבי קומות וגם בבתים צמודי קרקע.היתרון הגדול של תקרה זאת אינו רק אופן החישוב הפשוט יחסית של התקרה אלא עצם העובדה שתיקרה זו היא קלה,זולה ונוחה לביצוע.
הדבר החשוב ביותר לזכור בחישוב תקרה כזאת הוא שכיוון המתיחה של התקרה הינו תמיד הכיוון הקצר! וכאן בעצם טמון היתרון הגדול ביותר של תקרה זו: אנחנו קובעים את כיוון המתיחה ככיוון הקצר ועל-ידי כך בעצם מנטרלים את הכיוון הארוך. מכיוון שאין כל משמעות לכיוון הארוך גם עובי התקרה וגם הזיון העיקרי בתקרה יקבעו לפי הכיוון הקצר בלבד(!!!)- כך ניתן לתכנן תקרה קלה יותר וחסכונית יותר.

הערה: דרך החישוב המוצגת כאן נכון גם לחישוב תקרת מיקשית חד כיוונית וגם לחישוב תקרת צלעות. ההבדל העיקרי בין שתי סוגי התקרות הוא המשקל העצמי של התקרה שנמוך יותר בתקרת צלעות. 

דרך חישוב עובי התקרה

בשלב הראשון נקבע את כיוון המתיחה של התקרה. כיוון המתיחה הוא בעצם הכיוון שאליו נרצה למתוח את התקרה,כלומר בכיוון זה נרצה שהתקרה תעבוד. המומנטים שנחשב יהיו לכיוון זה וכמובן הברזל העיקרי בתקרה יהיה בכיוון זה.

בשלב השני לאחר שקבענו את כיוון המתיחה נחלק את התקרה לסכמות/רצועות ונחפש מהו המפתח המסוכן ביותר בתקרה. המפתח המסוכן ביותר יהיה המפתח השקיל הארוך ביותר כפי שטבלה 6.10 בת"י 466 קובע . כך לדוגמא המפתח השקיל של קורה נמשכת על 3 סכמים יהיה אורך המפתח כפול 0.8.

בשלב השלישי נבצע הערכת עובי תקרה. הנוסחא לחישוב עובי מוערך של תקרה אינה נוסחא מהתקן אלא איזשהו כלל אצבע שנועד על מנת להעריך את עובי התקרה הנדרש.

הסיבה שבגללה אנחנו צריכים להעריך את עובי התקרה היא שעל מנת לבדוק את כפף התקרה נצטרך לקבוע את עומסי התקרה. אין דרך לקבוע את המשקל העצמי של התקרה ללא עובי התקרה.

לאחר שנעריך את עובי התקרה נבצע בדיקה האם העובי תקין לפי חישוב כפף בתקרה כפי שדורש ת"י 466. זהו השלב הרביעי -נבצע בדיקה לעובי התקרה שקיבלנו על מנת לבדוק האם אנו עומדים בדרישת התקן לכפף מותר בתקרהעל מנת לבצע את הבדיקה נחשב 3 פרמטרים: k11 k12 k13

K11 נקבע לפי סוג התקרה(טבלה 6.11 בתקן), K12 נקבע לפי העומס במצב שירות(טבלה 6.12 בתקן), K13 נקבע לפי סוג הבטון(טבלה 6.13 בתקן).

את הפרמטר K12 מחשבים לפי העומס בתקרה שאותו הסברתי איך מחשבים בכתבה :הגדרת עומסים על התקרה.

נוסחא 6.18 בתקן :

במידה וקיבלנו שהבדיקה תקינה עובי התקרה שהערכנו יהיה עובי התקרה שלנו בפועל.

במידה וקיבלנו שעובי התקרה לא עומד בדרישות התקן לכפף- נוסחא 6.18 יצאה לא תקינה – נחזור חזרה ונגדיל את עובי התקרה (כאשר מגדילים את עובי התקרה יש לבצע חישוב מחדש של משקל התקרה) ונבדוק שוב האם העובי החדש עומד בדרישה לכפף של התקן. נתקן עד שעובי התקרה שלנו יהיה תקין.

שלבי החישוב- סיכום

  • הגדרת כיוון מתיחה בתקרה.
  • קביעת מפתח שקיל המסוכן ביותר.
  • הערכת עובי תקרה לפי כלל נוסחה .
  • הגדרת עומסי התקרה ובדיקת עובי התקרה לכפף.
  • קביעת עובי תקרה סופי.